Mleczny Wtorek

Kim jest Andrzej Mleczko?

Andrzej Mleczko to rysownik, którego chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Znany jest głównie dzięki satyrycznym rysunkom, często pojawiającym się w prasie. Poza tym, zajmuje się malarstwem, grafiką reklamową, tworzy ilustracje do książek, plakaty a nawet scenografię. Jednakże to właśnie dzięki rysunkom zyskał sławę oraz nagrody.

mleczko

O co chodzi z tym Mlecznym

Mleczny Wtorek – Zapowiedź Cyklu

Tak się złożyło, że dzięki Wydawnictwu Iskry, w moje ręce wpadł piękny stosik książek Mleczki. Stosik cierpliwie czeka na recenzje. Ale wiadomo, że tego typu publikacje inaczej się recenzuje niż zwykłe książki, gdyż są one bardzo do siebie podobne. A jakby się uprzeć, to można by im oderwać okładki, skleić i udawać, że to …